מדיניות פרטיות - Spring Valley Digital Solutions

מדיניות פרטיות

עודכן לאחרונה: יולי 2019

מדיניות זו ("המדיניות"), מתארת כיצד Spring Valley ("החברה", או "אנחנו"), אוספת ומשתמשת במידע אישי אודות משתמשים ("המשתמש" או "אתה") אשר עושים שימוש באתר שלנו בכתובת https://www.spring-valley.co.il/ ("האתר"), או בשירותים אחרים שהחברה מציעה דרך האתר ("השירותים"). מדיניות זו הינה חלק מתנאי השימוש שלנו, אשר ניתן למצוא ב: https://www.spring-valley.co.il/tos/ ("תנאי השימוש").
אנא קרא/י מדיניות זו בעיון. השימוש באתר שלנו והעברת מידע אישי כלשהו אלינו מהווה את הסכמתך המפורשת לאמור במדיניות זו. מדיניות זו מוסיפה על האמור בתנאי השימוש ולא גורעת מהם בשום צורה. במידה ואינך מסכים לתנאי מדיניות זו, עליך לחדול מכל שימוש באתר החברה.
מידע שאנו אוספים

מידע סטטיסטי

 1. החברה אוספת מידע אנונימי וסטטיסטי בקשר עם השימוש באתר ובשירותים, לרבות התנהגות משתמשים באתר, עמודים שנצפו, וכו'. החברה עשויה להסתייע בשירותיהם של צדדים שלישים בהקשר זה, לרבות Google Analytics.

מידע אישי

 1. במידה ובחרת להירשם לקבלת דיוור מאת החברה, אנו אוספים את המידע שמסרת במסגרת הרישום, לרבות שם וכתובת הדוא"ל.
 2. במידה ובחרת לפנות אלינו באמצעות "צור קשר", אנו אוספים את המידע שמסרת לנו לצורך השארת הודעה, לרבות שם, טלפון, כתובת דוא"ל ותוכן ההודעה.
 3. במידה ובחרת להגיש מועמדות לאחד מהתפקידים המפורסמים באתר תחת לשונית "קריירה", אנו אוספים מידע שמסרת לנו לצורך הגשת המועמדות, לרבות שם, דוא"ל, מספר טלפון, קורות חיים שהעלת, וכו'.
 4. במידה ובחרת להירשם לקבלת מידע אודות רישום לקורסים, אירועים ומתחמי עבודה, אנו אוספים את המידע שמסרת במסגרת הרישום, לרבות שם וכתובת הדוא"ל.
 5. במידה ובחרת להעלות תגובה בבלוג האתר, אנו אוספים את המידע שמסרת, לרבות שם, כתובת דוא"ל ותוכן התגובה.

שימוש ב- Cookies

 1. אנו משתמשים בקבצי עוגיות (Cookie) (קבצי טקסט קטנים המאוחסנים בדפדפן של המשתמש) וטכנולוגיות דומות אחרות לאיסוף נתונים סטטיסטיים ומידע אחר אודות השימוש שלך באתר ובשירותים שלנו. כמו כן, אנו עושים שימוש במידע שנאסף באמצעות cookies (first and third party) למטרות התאמת הממשק למשתמש ולתוכן, מדידת תעבורת גולשים, ולמטרות שיווקיות. שימוש שאנו עושים במידע מהאתר שלנו
 2. השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין, וזאת בין היתר בעבור המטרות הבאות:
  1. כדי לאפשר לך לעשות שימוש באתר ובשירותים המוצעים בו ולשפר את חוויית המשתמש שלך.
  2. תפעול, שינוי, פיתוח, שיפור והעשרת האתר והשירותים.
  3. איתור ומניעה של וירוסים, שימושים אסורים באתר, הונאות או הפרה אחרת של תנאי השימוש או כל דין.
  4. לצרכים מסחריים ושיווקיים של החברה, לרבות הדגמת יעילות האתר.
  5. במידה ונרשמת לקבלת דיוור מאת החברה, נעשה שימוש בפרטים שמסרת לצרכי דיוור זה.
שימוש שאנו עושים במידע מאתרים/אפליקציות של לקוחותינו
 1. אנו משתמשים במידע אשר נאסף באתרים/אפליקציות של לקוחותינו למטרת מתן השירותים שלנו ללקוחותינו בלבד, ולשם שיפור והעשרת האתרים/האפליקציות של לקוחותינו, למטרות השיווקיות של לקוחותינו ושותפים עסקיים של החברה.
מסירת המידע לצדדים שלישיים
 1. מפעם לפעם אנו עשויים לפרסם או לחלוק עם צדדים שלישיים, לרבות ספקים ומפרסמים, מידע סטטיסטי אודות השימוש באתר ובשירותים. מידע זה לא יזהה משתמשים באופן אישי. בנוסף לאמור לעיל, אנו עשויים להעביר לצדדים שלישיים את המידע שנאסף עליך באתר במקרים המפורטים להלן:
  1. אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור מידע שנאסף;
  2. בכל מקרה בו אנו סבורים שמסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור למשתמש או לחברה;
  3. במקרים של הפרת תנאי השימוש או ביצוע באתר, של פעולות בניגוד לדין ו/או הנחזות כמנוגדות לדין ו/או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
  4. בכל מחלוקת, תביעה, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, עם החברה.
 2. אנו לא מעבירים מידע אישי מזהה אודות משתמשי קצה של לקוחותינו לצדדים שלישיים (למעט הלקוח עצמו).
אבטחת מידע
 1. החברה מפעילה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע, אשר נועדו לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית ולאפשר הגנה על המידע שהחברה אוספת. יחד עם זאת, מערכות ונהלים אלה לא מעניקים בטחון מוחלט והחברה אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. מימוש זכותי לעיין ולתקן את המידע אודותי
 2. את/ה רשאי/ת לבקש לעיין במידע אישי שמוחזק בחברה אודותיך. תוכל/י לעשות זאת על ידי משלוח בקשה לעיון במידע לכתובת: info@spring-valley.co.il.
 3. במידה ומידע אישי אודותיך אינו מדויק או מעודכן, אנא עדכן אותנו על ידי שליחת דוא"ל בנושא.
שמירת מידע אישי
 1. אנו שומרים מידע אישי לתקופה הנדרשת על מנת: להגשים את מטרות השימוש המתוארות במדיניות זו, להגן או לעמוד על זכויות וטענות משפטיות, לניתוח ושיפור השירותים ובהתאם לדין החל.
 2. נתונים לא אישיים ונתונים אנונימיים סטטיסטיים עשויים להישמר על ידינו ללא הגבלה.
פניה אלינו
 1. לשאלות בנוגע למדיניות זו הנך מוזמן לפנות אלינו למייל info@spring-valley.co.il.

תפריט נגישות